İade Koşulları

Tüketicinin korunması hakkındaki 4077, 4822 no lu kanunlara göre ayıplı mal ve hizmetlerin tanımı yapılmış ve iade şartları belirlenmiştir. İade talebinde bulunulabilmesi için ürün ve hizmetin tekar satılabilirliğine zarar gelmemesi gerekmektedir.

Bu bakımdan;
1- Alan adı satışı ya da transferi: Herhangi bir kişi, kurum, ya da ürün adına tahsisi gerçekleştirilmiş ya da transfer edilmiş alan adları tescil olduğu süreler içerisinde tekrar satışı gerçekleştirilemiyeceği için iadesi mümkün değildir.
2- Hizmet iade isteği 15 gün içinde yapılmış olmalıdır.
3- Hizmet iade isteği yukarıda belirtildiği şekilde yazılı olarak (form doldurarak) yapılmalıdır.
4- İade isteyebilmek için hizmet ile ilgili ödemenin yapılmış olması gerekmektedir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde bankanın aldığı kredi kartı komisyonu iade tutarından düşülecektir.
5- İade talebi ancak web sitesine 15 gün boyunca erişim sağlanmadığı taktirde geçerli olacaktır.Erişim sağlanmadığı noter aracılığı ile tespit edilmesi ve ispatlanması gerekmektedir.